Helgen for klimatoppmote og forhandlingene starter har det blitt arrangert Conference of the Youth (COY) her i Cancun.

Conference Of the Youth er en konferanse av og med ungdom med deltagere fra over 30 land. COY er en fantastisk mulighet til aa bli kjent med andre ungdom fra hele verden og diskutere, konversere og jobbe sammen om problemer og losninger knyttet til klima.

Historien til COY begynner under forhandlingene i Montreal ( COP11) i 2005.

Det var om lag 100 ungdommer tilstede i Canada og de dannet grunnlaget for hva som skulle bli kjent som Conference of the Youth. De organiserte ulike aksjoner for aa fa frem sine meninger om klimaendringer og for aa legge press paa politikerne om aa komme til enighet om en klimaavtale. Ungdommenes deltagelse i Montreal forte til at ungdom ble lagt merke til og ble satt paa kartet i forbindelse med klimaforhandlinger.

Dina og Merete stiller gladelig opp som frivillige på COY.

To aar senere, paa COP13 paa Bali, var antallet ungdommer som var tilstede under forhandlingene okt til 200. COY var fortsatt relativt lite og arrangementet gikk over en dag. Ogsaa her ble det arrangert ulike aksjoner og demonstrasjoner. Spire var representert som en av ungdomsorganisasjonene paa Bali og har fulgt forhandlingene siden.

I aar var konferansen blitt utvidet og varte i tre hele dager med godt over 1000 ungdommer tilstede! Aarets COY har blitt holdt paa Universidas de Caribe i Cancun. Det har vart tre dager fylt med spennende mennesker, engasjerende foredrag, laererike og utfordrene oppgaver og networking!

COY deltagerne hører på Bill McKibben grunnlegger av 350.org gi en stålende apell i solnedgang på COY.

COY deltagerne hører på Bill McKibben grunnlegger av 350.org gi en stålende apell i solnedgang på COY.

Det har blant annet blitt holdt workshops og foredrag om ulike temaer innenfor klimaendringer og klimaforhandlinger, det har vaert innlegg om suksessfulle grasrotorganisasjoner rundt om i verden, sosiale  happenings og get to know you leker og en har fatt mulighet til aa engasjere seg i working groups som jobber med konkrete temaer innenfor klimaforhandlinger.

Hver working group fortsetter aa jobbe med de ulike temaene under selve forhandlingene, og arrangerer blant annet kampanjer, aksjoner og lobber foa aa fa frem sine posisjoner i forhandlingene.

Fra den spede begynnelsen i Montreal har COY utviklet seg fra aa vare en gjeng paa faa engasjerte ungdommer til aa bli en stor konferanse der unge fra alle verdenshjorner kan komme sammen og jobbe for et felles maal. COY gir en fantastisk mulighet til aa faa et godt innblikk i klimaproblematikk og klimaforhandlinger og danner et trygt grunnlag for videre jobb naar klimaforhandlingene starter. Gjennom deltagelse paa COY blir man del av en global ordning som engasjerer og inspirerer til aa fortsette aa jobbe for en mer baerekraftig verden!

Skrevet av: Merete Nyhammer