Nå er det igjen klart for klimatoppmøte. Etter fiaskoen i København i fjor (COP15) møtes partene denne gangen i Cancun i Mexico (COP16).

Etter planen skulle vi ha kommet fram til en ny (og om Spire hadde fått det som vi ville, en såkalt FAB – Fair, Ambitious and Binding) avtale i København i fjor. Det skjedde ikke. Isteden ble den berømte Københavnavtalen forhandlet frem av et knippe land på bakrommet. Tillitten mellom fattige og rike land nådde et bunnpunkt og på veien hjem var alle mest opptatt av å skylde på hverandre.

I løpet av året har landene, som vanlig, møttes på ulike mellommøter. Først fire i Bonn og så ett i Tianjin. Til å begynne med så det ut som om forhandlerne hadde tatt seg sammen og var klare til å samarbeide. Illusjonen ble raskt avkreftet og da det siste møtet i Tianjin var ferdig i oktober var det steile fronter mellom Kina og USA.

Imidlertid er ingenting nytt under solen: Kina angriper USAs manglende vilje til å forplikte seg til utslippskutt (USA sier de vil kutte 17 prosent av 2005 nivå – ca 4 prosent av 1990-nivå) og USA Kinas manglende vilje til at deres utslippsreduserende tiltak blir underlagt et internasjonalt overvåknings regime (MRV – measurement, reporting and verification).

–          Kina og USA har en veldig interessant diskusjon, og vi andre kan bare vente til de er ferdige, uttalte generalsekretær Christina Figures den 7. oktober.

Da ministerne møttes i begynnelsen av november, var stemningen etter sigende bedre. Sør-Afrika og Brasil sier de kan vurdere en form for forpliktelse, dersom det enes om en ny forpliktelses periode for Kyotoprotokollen. India gir noen positive signaler i forhold til å godta et internasjonal overvåkningsregime. Dette kan være med på å bevege forhandlingene et lite stykke framover.

Hva bør vi få til i Cancun?

–          Vedta en ny forpliktelsesperiode for Kyotoprotokollen (den første forpliktelsesperioden utløper i 2012) som inkluderer USA og store utviklingsland.

–          Enes om tilstrekkelige og balanserte finansieringsmekanismer for klimatilpasning og utsippsreduserende tiltak i fattige land.

–          Passe på at en avtale for bevaring av regnskog (REDD) blir helhetlig og tar vare på urbefolkningens rettigheter.

–          Oppskalere utslippskuttene til de rike landene slik at de svarer til det berømte 2 graders målet (helst 1,5).

–          Forankre oppdaterte utslippskutt i klimakonvensjonen.

Spire stiller kvinnesterke i Cancun med fire friske delegater. Kari-Anne Isaksen, Dina Hestad, Merete Nyhammer og Lan Marie Nguyen Berg er i full gang med forberedelsene til toppmøtet. Fra 29.11 oppdaterer vi på Spirebloggen daglig. Følg med!

Skrevet av: Lan Marie Nguyen Berg

Fakta:

Conference of Parties (COP) er navnet på de årlige møtene i FNs klimakonvensjon (og i en del andre internasjonale forhandlingsinstitusjoner). Årets møte er det 16. i rekken og går derfor under navnet COP16. I løpet av årene er det flere mellommøter. I år har det vært fire slike i Bonn og ett i Tianjin. I tillegg møtes partene i ulike arbeidsgrupper og møter i løpet av året.