november 2010


Helgen for klimatoppmote og forhandlingene starter har det blitt arrangert Conference of the Youth (COY) her i Cancun.

Conference Of the Youth er en konferanse av og med ungdom med deltagere fra over 30 land. COY er en fantastisk mulighet til aa bli kjent med andre ungdom fra hele verden og diskutere, konversere og jobbe sammen om problemer og losninger knyttet til klima.

Historien til COY begynner under forhandlingene i Montreal ( COP11) i 2005.

Det var om lag 100 ungdommer tilstede i Canada og de dannet grunnlaget for hva som skulle bli kjent som Conference of the Youth. De organiserte ulike aksjoner for aa fa frem sine meninger om klimaendringer og for aa legge press paa politikerne om aa komme til enighet om en klimaavtale. Ungdommenes deltagelse i Montreal forte til at ungdom ble lagt merke til og ble satt paa kartet i forbindelse med klimaforhandlinger.

Dina og Merete stiller gladelig opp som frivillige på COY.

To aar senere, paa COP13 paa Bali, var antallet ungdommer som var tilstede under forhandlingene okt til 200. COY var fortsatt relativt lite og arrangementet gikk over en dag. Ogsaa her ble det arrangert ulike aksjoner og demonstrasjoner. Spire var representert som en av ungdomsorganisasjonene paa Bali og har fulgt forhandlingene siden.

I aar var konferansen blitt utvidet og varte i tre hele dager med godt over 1000 ungdommer tilstede! Aarets COY har blitt holdt paa Universidas de Caribe i Cancun. Det har vart tre dager fylt med spennende mennesker, engasjerende foredrag, laererike og utfordrene oppgaver og networking!

COY deltagerne hører på Bill McKibben grunnlegger av 350.org gi en stålende apell i solnedgang på COY.

COY deltagerne hører på Bill McKibben grunnlegger av 350.org gi en stålende apell i solnedgang på COY.

Det har blant annet blitt holdt workshops og foredrag om ulike temaer innenfor klimaendringer og klimaforhandlinger, det har vaert innlegg om suksessfulle grasrotorganisasjoner rundt om i verden, sosiale  happenings og get to know you leker og en har fatt mulighet til aa engasjere seg i working groups som jobber med konkrete temaer innenfor klimaforhandlinger.

Hver working group fortsetter aa jobbe med de ulike temaene under selve forhandlingene, og arrangerer blant annet kampanjer, aksjoner og lobber foa aa fa frem sine posisjoner i forhandlingene.

Fra den spede begynnelsen i Montreal har COY utviklet seg fra aa vare en gjeng paa faa engasjerte ungdommer til aa bli en stor konferanse der unge fra alle verdenshjorner kan komme sammen og jobbe for et felles maal. COY gir en fantastisk mulighet til aa faa et godt innblikk i klimaproblematikk og klimaforhandlinger og danner et trygt grunnlag for videre jobb naar klimaforhandlingene starter. Gjennom deltagelse paa COY blir man del av en global ordning som engasjerer og inspirerer til aa fortsette aa jobbe for en mer baerekraftig verden!

Skrevet av: Merete Nyhammer

Nå er det igjen klart for klimatoppmøte. Etter fiaskoen i København i fjor (COP15) møtes partene denne gangen i Cancun i Mexico (COP16).

Etter planen skulle vi ha kommet fram til en ny (og om Spire hadde fått det som vi ville, en såkalt FAB – Fair, Ambitious and Binding) avtale i København i fjor. Det skjedde ikke. Isteden ble den berømte Københavnavtalen forhandlet frem av et knippe land på bakrommet. Tillitten mellom fattige og rike land nådde et bunnpunkt og på veien hjem var alle mest opptatt av å skylde på hverandre.

I løpet av året har landene, som vanlig, møttes på ulike mellommøter. Først fire i Bonn og så ett i Tianjin. Til å begynne med så det ut som om forhandlerne hadde tatt seg sammen og var klare til å samarbeide. Illusjonen ble raskt avkreftet og da det siste møtet i Tianjin var ferdig i oktober var det steile fronter mellom Kina og USA.

Imidlertid er ingenting nytt under solen: Kina angriper USAs manglende vilje til å forplikte seg til utslippskutt (USA sier de vil kutte 17 prosent av 2005 nivå – ca 4 prosent av 1990-nivå) og USA Kinas manglende vilje til at deres utslippsreduserende tiltak blir underlagt et internasjonalt overvåknings regime (MRV – measurement, reporting and verification).

–          Kina og USA har en veldig interessant diskusjon, og vi andre kan bare vente til de er ferdige, uttalte generalsekretær Christina Figures den 7. oktober.

Da ministerne møttes i begynnelsen av november, var stemningen etter sigende bedre. Sør-Afrika og Brasil sier de kan vurdere en form for forpliktelse, dersom det enes om en ny forpliktelses periode for Kyotoprotokollen. India gir noen positive signaler i forhold til å godta et internasjonal overvåkningsregime. Dette kan være med på å bevege forhandlingene et lite stykke framover.

Hva bør vi få til i Cancun?

–          Vedta en ny forpliktelsesperiode for Kyotoprotokollen (den første forpliktelsesperioden utløper i 2012) som inkluderer USA og store utviklingsland.

–          Enes om tilstrekkelige og balanserte finansieringsmekanismer for klimatilpasning og utsippsreduserende tiltak i fattige land.

–          Passe på at en avtale for bevaring av regnskog (REDD) blir helhetlig og tar vare på urbefolkningens rettigheter.

–          Oppskalere utslippskuttene til de rike landene slik at de svarer til det berømte 2 graders målet (helst 1,5).

–          Forankre oppdaterte utslippskutt i klimakonvensjonen.

Spire stiller kvinnesterke i Cancun med fire friske delegater. Kari-Anne Isaksen, Dina Hestad, Merete Nyhammer og Lan Marie Nguyen Berg er i full gang med forberedelsene til toppmøtet. Fra 29.11 oppdaterer vi på Spirebloggen daglig. Følg med!

Skrevet av: Lan Marie Nguyen Berg

Fakta:

Conference of Parties (COP) er navnet på de årlige møtene i FNs klimakonvensjon (og i en del andre internasjonale forhandlingsinstitusjoner). Årets møte er det 16. i rekken og går derfor under navnet COP16. I løpet av årene er det flere mellommøter. I år har det vært fire slike i Bonn og ett i Tianjin. I tillegg møtes partene i ulike arbeidsgrupper og møter i løpet av året.