Dodoen døde ut på 1600-tallet. Canada og EUs horrible innsats under forhandlingene om biologisk mangfold vekket den til live igjen.

Her i Nagoya har Canada og EU vist vei – til en svakere avtale om biologisk mangfold. Godt over halvveis i forhandlingene er det lett å se at enkelte land gjør sitt beste for å tåkelegge det politiske terrenget. På viktige områder, som avtalen om tilgang og utbyttefordeling (ABS), står forhandlingene i stampe.

Derfor fikk konferansen uventet besøk på mandag. En lys levende Dodo, ikke sett siden den ble utryddet av nederlenderne på 1600-tallet, kom for å dele ut pris til Canadas og EU delegasjoner. Årsak: Deres enestående mangel på utvikling under forhandlingene.

Brasil og Kina var også nært ved å ende opp med en pris, men slapp unna med negative omtale. Sammen med dodoen stod CBD-alliansen (et globalt nettverk av sivile organisasjoner) bak kåringene.

Canada gjorde seg fortjent til prisen ved å blokkere forhandlingene om tilgang til og rettferdig fordeling av genetiske ressurser (ABS), spesielt ved å nekte å referere til FNs deklarasjon om urfolks rettigheter. “From being the UN’ s “honest broker”, Canada has slipped to become the country everybody loves to hate,” kommenterte Pat Mooney fra CBD-alliansen.

EU har også satt egne interesser i fokus under forhandlingene om ABS. De vil ha en avtale uten for sterke formuleringer rundt “biopiracy”, kommersiell utnytting av genressurser fra andre land. … David … fra den tyske ungdomsorganisasjonen …  trekker fram Tyskland som en av de sterkeste motstanderne mot viktige punkter innen ABS, som anerkjennelse av opprinnelsesland.

CBD-alliansen trekker også fram land som har bidratt positivt til forhandlingene. Norge får skryt for sin innsats for en føre-vàr-holdning til geoingeneering, selv om den norske delegasjonen også må tale pepper for sine posisjoner innen skog- og fiskeripolitikk.

Dodoen er en av de mange artene som blitt luket ut av naturhistorien som en direkte effekt av menneskelig påvirkning, og er et symbol på den meningsløse utarmingen av jordas arter.  La oss håpe vårt eksemplar av arten slipper å stå opp igjen fra de døde under årets konferanse.

Hanna Bjørgaas, Nye meninger