oktober 2010


Samtidig som Japan er vertskap for det 10. partsmoete for konvensjonen paa biologisk mangfold her i Nagoya, bygger de et atomkraftverk i et omraade som er rikt paa uunvaerlig biomangfold.

Selskapet Chugoku Electric Power er i prosessen med aa bygge et atomkraftverk i Seto nasjonalpark i Kaminoseki. Dette innsjoe-omraadet er et av de mest mangfoldsrike naturomraadene i Japan. Rett foer biomangfoldsforhandlingene startet 18. oktober begynte byggingen, som vil foere til fullstendig oedeleggelse av omraadet.

Det er ikke bare delegater som har vandret rundt i Nagoyas konferansesenter; Ogsaa aktivister er en del av bildet. De siste dagene har vi sett engasjerte sjeler, barn og hunder med loev og blomster i haaret vandre rundt og demonstrert med store fargerike vimpler for sin sak. De har delt ut groenne hjerter, og har generelt fokusert paa aa formidle et positivt budskap. Dette er aktivitster som har gaatt den lange veien hit fra Hiroshima, rundt 800 km til fots paa rundt en og en halv maaned. Kampen mot utbyggingen er ingen ny kamp, 28 aar har innbyggerne rundt omraadet protestert.

Et generelt problem er dog at japanere som oftest ikke er informert, hverken om slike prosjekter eller hva slags negative effektiver de har for miljoe og biomangfold. Paa naavaerende tidspunkt er det bare innbyggerne rundt oeya, og distriktene rundt, som er informerte og engasjerer seg for saken. De siste dagene har ogsaa endel av aktivistene sultestreiket, med haapet og budskapet om at de vil fortsette med det til byggingen av atomkraftverket stopper.

Internasjonal og nasjonal oppmerksomhet her paa konferansen synes aa gi haapefulle resultater! En liten seier paa veien er at baatene med byggematerialer har stoppet. Mange tror likevel at dette er fordi vertskapet ikke vil miste ansikt, og at byggingen vil fortsette etter mediene og menneskene har forlatt konferansen.

Naa gjenstaar det aa se hva som skjer etter konferansekaoset er over.

Ministrene strømmer til her i Nagoya. I dag begynner toppmøte-forhandlingene. Men hvor står vi nå? De siste to ukene har de ulike arbeids- og kontaktgruppene jobbet langt ut i de sene nattetimer.

COP10 er ikke en dans på roser, ei heller lotusblomster. Men fine er de, læll.

Blant de viktigste temaene er nettopp protokollen som omhandler ”Access and Benefit Sharing”. Her ser man en tydelig interessekonflikt. På den ene siden står utviklingslandene, med Afrika-gruppen i spissen, sammen med Latin Amerika og karibiske land (GRULAC), samt likesinnede asiatiske nasjoner som Filipinene og Indonesia. Norge støtter også opp om utviklingslandenes behov her.

På den andre siden står partene som ønsker å fortsette “business as usual”, der USA er den største “usynlige” aktøren i CBD-landskapet. USA spiller via allierte land en viktig rolle i forhandlingene, på tross av at de etter 18 år fortsatt ikke har tilsluttet seg CBD. Dette er et av mange eksempler på at næringsinteresser får lov til å påvirke utfallet av avtalen. Heller enn gjennomslag for næringsinteresser, trenger vi politisk vilje og handling for å få til en rettferdig protokoll på tilgang og utbyttefordeling på biologisk mangfold.

Den norske delegasjonen, pluss Spire, følger nøye med i forhandlingene om biodrivstoff.

Også forhandlingene om biodrivstoff har vært langdryge og ikke særlig lovende. På den ene siden har vi landene som kjører på for en føre-vàr holdning og et langsiktig perspektiv, som Sveits, Filippinene og Afrikagruppen, til dels ogsaa Norge. Land som Brasil, Canada, Columbia, EU og New Zealand prøver så godt de kan å dra fokus bort fra de negative sidene av biodrivstoff.

Det samme gjelder for syntetisk biologi. Filippinene og Afrikagruppen er de sterkeste talspersonene for en føre-vàr holdning, med Brasil og igjen Canada, samt Australia og New Zealand på den andre siden.

Når det gjelder klimaendringer og biomangfold er statusen på nåværende tidspunkt nedtrykkende. Partene synes å foretrekke markedstilnærming og REDD+, heller enn å legge slagkraftige og konkrete strategier for å sikre biomangfold.

Spire mener at klimakonvensjonen har kjørt seg fast i en ufruktbar markedstankegang. Vi tror det er viktig at dette “klimasporet” ikke smitter over paa finansieringsløsninger innen CBD.

Partene kjemper ikke bare om teksten i konvensjonen: det er også kamp om sofaplassene i pausene.

Kort oppsummert: Det gjenstår fortsatt viktige brikker som skal passe sammen. ABS-protokollen er fortsatt ikke ferdig forhandlet.

Denne må være på plass for å oppnå framgang på de andre feltene, som finansiering og strategiplan på biomangfold fram til 2020. Store uoverensstemmelser kommer også til syne i arbeidet med strategiplanen, der nåværende tekst blomstrer over av klammer.

Det spirer hvertfall av aktivitet i gangene, der slitne delegater og sivilsamfunnsrepresentanter veksler mellom å sove, spise og forhandle. Mye står på spill. Nå er det opp til ministrene å vise ekte politisk vilje og handlekraft!

Dodoen døde ut på 1600-tallet. Canada og EUs horrible innsats under forhandlingene om biologisk mangfold vekket den til live igjen.

Her i Nagoya har Canada og EU vist vei – til en svakere avtale om biologisk mangfold. Godt over halvveis i forhandlingene er det lett å se at enkelte land gjør sitt beste for å tåkelegge det politiske terrenget. På viktige områder, som avtalen om tilgang og utbyttefordeling (ABS), står forhandlingene i stampe.

Derfor fikk konferansen uventet besøk på mandag. En lys levende Dodo, ikke sett siden den ble utryddet av nederlenderne på 1600-tallet, kom for å dele ut pris til Canadas og EU delegasjoner. Årsak: Deres enestående mangel på utvikling under forhandlingene.

Brasil og Kina var også nært ved å ende opp med en pris, men slapp unna med negative omtale. Sammen med dodoen stod CBD-alliansen (et globalt nettverk av sivile organisasjoner) bak kåringene.

Canada gjorde seg fortjent til prisen ved å blokkere forhandlingene om tilgang til og rettferdig fordeling av genetiske ressurser (ABS), spesielt ved å nekte å referere til FNs deklarasjon om urfolks rettigheter. “From being the UN’ s “honest broker”, Canada has slipped to become the country everybody loves to hate,” kommenterte Pat Mooney fra CBD-alliansen.

EU har også satt egne interesser i fokus under forhandlingene om ABS. De vil ha en avtale uten for sterke formuleringer rundt “biopiracy”, kommersiell utnytting av genressurser fra andre land. … David … fra den tyske ungdomsorganisasjonen …  trekker fram Tyskland som en av de sterkeste motstanderne mot viktige punkter innen ABS, som anerkjennelse av opprinnelsesland.

CBD-alliansen trekker også fram land som har bidratt positivt til forhandlingene. Norge får skryt for sin innsats for en føre-vàr-holdning til geoingeneering, selv om den norske delegasjonen også må tale pepper for sine posisjoner innen skog- og fiskeripolitikk.

Dodoen er en av de mange artene som blitt luket ut av naturhistorien som en direkte effekt av menneskelig påvirkning, og er et symbol på den meningsløse utarmingen av jordas arter.  La oss håpe vårt eksemplar av arten slipper å stå opp igjen fra de døde under årets konferanse.

Hanna Bjørgaas, Nye meninger

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Nagoya, Japan, October 25, 2010.

Today the ‘ Dodo Awards’ were presented to Governments at the Convention on Biological Diversity:

The EU and Canada lead the way … to extinction.

China and Brazil close behind

Civil society organizations at the 10th Conference of the Parties (COP10) to the Convention on Biological Diversity (CBD) have announced the winners of the Dodo Awards as the Convention begins its second week of negotiations. The Awards, named after the Dodo Bird — the quintessential symbol of biodiversity loss — signify governments’ failure to evolve.

The CBD Alliance, a global network of civil society organizations involved in the CBD, named the European Union and Canada the ‘ Dodos of the Week’ , mainly due to their obstructive behavior in the Access and Benefit-Sharing process. The EU was named a Dodo as it has been the strongest opponent to the ABS Protocol against Biopiracy. As Chee Yoke Ling, of the Third World Network states: «We were hoping that the ABS Protocol would be a historic treaty to correct past and current injustices of biopiracy.

Instead, in Nagoya, developed countries so far have promoted their own interests, closing their eyes to injustice.» The EU has also not been helpful in Biofuels, and continues to renege on their financial obligations to developing countries under the CBD.

Canada was awarded a Dodo for their unhelpful behavior in ABS, particularly in relation to Indigenous Peoples’ Rights. Canada was the only country to block reference to the United Nations (UN) Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. «From being the UN’ s «honest broker», Canada has slipped to become the country everybody loves to hate,” noted Canadian Pat Mooney of ETC Group.

China and Brazil were close runners up in the race for extinction. China, for weakening the Strategic Plan throughout, and Brazil for promoting biofuels at any cost, despite their known impacts on biodiversity and people.

The CBD Alliance also recognized those countries playing a positive role in the negotiations, thereby demonstrating the ability to evolve. This includes Norway (on geo-engineering), Bolivia (on financial resources), and the Philippines for their constant attention to biofuels, synthetic biology, financial resources and agricultural biodiversity.

Click here to see the CBD Alliance Press and JCN-CBD Press Conference event.

Spire i Nagoya, Japan – 4. dag fra biomangfolds-forhandlingene

Det er videreutviklingen av den eksisterende konvensjonen på biologisk mangfold, som trådte i kraft i 1993, som i disse dager finner sted i Nagoya. De tre viktigste pilarene i konvensjonen; konservering, bærekraftig bruk av biologisk mangfold, og ikke minst den kanskje aller viktigste pilaren under konvensjonen, tilgang og utbyttefordeling av genetiske ressurser som danner utgangspunktet for forhandlingene. Det er forventet at det vil komme 14000 mennesker til Nagoya fra 18.-29. oktober. Konferansen bærer preg av stor aktivitet, der alle punktene som skal forhandles rundt, forhandles i to store arbeidsgrupper, ymse kontakt- og arbeidsgrupper, samt side-events fra ulike hold fra tidlig morgen til kveld.

Topp ti over viktige saker

Hva er så de viktigste sakene som skal diskuteres gjennom dette 10. partsmøte? Alliansen på konvensjonen på biologisk mangfold, CBD-alliansen, er et nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner fra internasjonalt hold representert her i Nagoya. Alliansen trekker fram de følgende 10 hovedpunkter for forhandlingene;

1)      CBDs framtid: hvordan få biomangfold fra sidespiller til hovedfokus globalt

2)      Finansiering: økonomiske instrumenter og biomangfold

3)      Nagoya protokollen på tilgang og utbyttefordeling, eller bedre sagt “Access and Benefitsharing” (ABS)

4)      Klimaendringer, geoenginering og biomangfold

5)      Avskaffe avskogning gjennom sosialt rettferdige midler, ikke markedsbaserte løsninger

6)      Faktorer som er pådrivere for biomangfoldstap: biomasse for biodrivstoff, bioenergi og nye teknologier for den nye bioøkonomien

7)      Politisk vilje trengs umiddelbart for å gjøre bærekraftig bruk av ressurser til virkelighet

8)      Agrikulturelt biomangfold fòr verden

9)      Bringe likeverdighet til beskyttede områder

10)  Holde fast ved urfolks rettigheter og støtte opp om tradisjonell kunnskap

Men alle disse punktene i det 200 siders lange forhandlingsdokumentet avhenger av at partene kommer til enighet rundt ABS-protokollen, der også utviklingslandenes stemme blir hørt og respektert. Etter århundrer med sterk utbytting av ressurser fra sør til nord, har utviklingsland endt opp som råvareprodusenter. Land i soer besitter de stoerste genetiske ressursene, mens disse som oftest blir kommersialisert av selskaper med hovedsete i nord. Det er derfor på høy tid med en protokoll som er rettferdig og der deling av utbytte fra genetiske ressurser blir internasjonalt juridisk forpliktende.

Rettferdig fordeling naa!

Det er ABS det snakkes mest om her på konferansen. Utviklingslandene, med Afrikagruppen og ulike asiatiske land som Filipinene i spissen, har ved flere anledninger uttrykt at dersom forhandlingene rundt ABS-protokollen faller sammen, reiser de hjem. Det vil si at resten av forhandlingene vil bryte sammen. For at man skal komme fram til en plan for bevaring av biomangfold fram mot 2020, samt faa paa plass en god finansieringsplan, er det avgjørende at partene kommer fram til en rettferdig og juridisk bindende avtale.  Aa faa paa plass CBDs siste hovedpilar er paa hoey tid, etter 18 aars forhandlinger.

Viktig er også hva slags finansiering CBD vil legge seg på. Noen land, som Norge, trekker fram ”nye innovative finansieringsmekanismer”, som mekanismer for aa finansiere framtidens biomangfold. Her kan man tydelig se markedsmekanismene fra klimakonvensjonen spoeke i kulissene. Dette ser vi som alvorlig, ettersom vi ikke ønsker en situasjon der man kan kjøpe seg fri fra tiltak på hjemmebane. Vil ikke det aa kjøpe biodrivstoffkvoter/eller offsets i praksis bety at biologisk mangfold kan ødelegges et sted, bare for å investeres i et annet sted? Da kan man spørre hvor virkningsfullt det egentlig er for å stanse tapet av biologisk mangfold. Og hvordan dette kan bli en del av konvensjon som skal konservere og bruke biologisk mangfold på en bærekraftig måte.

I dag forhandles det om biodrivstoff, landbruk og biomangfold. Så mer fra Nagoya siden!

Tredje dag av konferansen paa Konvensjon om Biologisk Mangfold er i ferd med aa gaa mot slutten for oss vanlige doedelige, og det er paa tide aa proeve aa oppsummere. Her finnes en salig blanding av folk med trillekofferter og blankpolerte sko, til backpackere som oss, og alt der i mellom. Vi har begynt aa komme over tempelsvimmelheten etter to dager i Kyoto, og vent oss til eklektiske toalett og fermenterte soyabonner.

Arbeidsgruppe 2 forhandler om bl.a ny strategisk plan og finansiering av CBD.

I loepet av de siste dagene har vi loept fra sted til sted for aa faa med oss litt av det som skjer i mylderet. Seminarer om GEF, mulige finansieringsordninger, REDD-avtalene, syntetisk biologi og geoingeneering er bare en broekdel av det spennende som skjer paa sivilsamfunnssiden. Selve forhandlingene er tungt belagt med gjentakelser og formaliteter, men det tar seg betraktelig opp.

Den nye tilleggsavtalen til Cartagena-protokollen var en god start paa CBD, selv om mangler ved avtalen lager store skaar i gleden. Det er gode nyheter at partene klart anerkjenner GMO som en trussel mot biologisk mangfold, at land kan kreve ertstning for skade utfoert som foelge av spredning av GMO, og at nasjonale myndigheter kan iverksette tiltak for aa begrense slike skader paa forurensers regning. Desverre gjelder avtalen fortsatt bare levende genmodifiserte organismer som krysser landegrenser.

Hovedproblemet er i midlertid at vi ikke vet hvordan okosystemer kommer til skade naar vi hverken fullt ut forstaar hvordan de fungerer, eller hvilke arter de bestaar av. Hvordan kan man beregne erstatning for noe man ikke vet hva er?  Og selvfoelgelig – det er umulig aa erstatte en art, et genetisk mangfold, eller et oekosystem som har gaatt tapt. Punktum. Jurassic park er fortsatt fiksjon.

Silvia Ribieiro og Pat Mooney fra ETC group paa et seminar arrangert av Friends of the Earth

I gaar hoerte vi Mexico forsoeke aa vekke terminatorfro-teknologien til live igjen. Dette er en teknologi som vil svekke boenders rettigheter og kontroll over saafro, og dermed true matsikkerhet. De blir nok velfortjent kaaret til ukas dodo.

Ellers forhandles det om hvordan CBD skal finansieres, og hvordan strategiplanen som strekker seg fram til 2020 skal se ut. Det er mye snakk om TEEB, som er en rapport som evaluerer verdiene av eksisterende «okosystemtjenester» . Skal man aapne for de «innovative finansieringsloesningene» som den norske delegasjonen ivrer for, og som vil bringe kvotetankegangen kjent fra klimakonvensjonen ogsaa inn i CBD?

I morgen staar biodrivstoff paa dagsorden. Vi har sammen med CBD-alliansen skrevet et innlegg som skal presenteres foer forhandlingene starter. I tillegg er vi involvert i ungdomsorganisering, sammen med ungdom fra bl.a Mexico, Canada, Filippinene, Indonesia og Belgia. Dette nettverket jobber for Hei!aa faa til at unge blir et fokuspunkt innenfor CBD, samt aa skape et globalt nettverk av  ungdom som jobber med tema innenfor konvensjonen.

Vi proever aa sette vaart stempel paa en felles ungdomsplattform som skal presenteres paa fredag.

Odilia er straalende fornoyd med aa ha blitt filmet til CBD sine hjemmesider

Kort sagt, vi henger rundt, proever aa faa med oss det som skjer i mylderet av sivilsamfunnsmoeter, snappe opp en bit sushi her og der, snakke med representanter fra oest og vest, nord og soer. Mer siden….

16. oktober, på Verdens Matdag avsluttet møtet i FNs Komite for Matsikkerhet, komiteen leverte på flere viktige områder.

Storskala landinvesteringer har skutt i været de siste 3 årene, og har blitt pekt på som en trussel for spesielt fattige bønder, som verken har midler eller muligheter til å sikre sine egne landrettigheter. Diskusjonen om hvordan man skulle takle landran ble en naturlig lakmustest på om komiteen var i stand til å ta tydelige standpunkter.

Som en respons på matpriskrisa i 2007 og 2008 har komiteen vært igjennom en reform og skal være møteplassen hvor man diskuterer og tar beslutninger på de viktige temaene rundt matsikkerhet.

Komiteen klarte ikke å levere kortsiktige tiltak mot landran. Etter at Russland har opplevd en dramatisk tørke, Pakistans rismarker er rammet av flom og USAs kornlagre er på et bunnivå samtidig som Obama nettopp godkjente en økning fra 10% til 15 % biodrivstoffinnblanding på USAnske biltanker kan vi forvente nye priskriser og dramatiske landinvesteringer i nærmeste framtid. Sivilt samfunn i Roma krevde i forkant av møte moratorium på storskala landinvesteringer på bakgrunn av den store risikoen for at dette vil gå utover småbønders tilgang til mat og andre livsviktige naturresurser.

Komiteen leverte allikevel på to viktige punkter. Verdensbankens prinsipper for «ansvarlige» jordbruksinvesteringer (Principles for Responsible Agricultural Investments that Respect Rights, Livelihoods and Resources) kom svakt ut, disse prinsippene manglet det viktigste elementet de ga seg ut for å promotere; ansvarliggjøring. Allikevel var det med en bismak prinsippene praktisk talt endte opp i et FNsk ingenmannsland. Dette ble presset frem av sivilt samfunn sammen med EU og forhandlingsalliansen til Afrika. Spørsmålet var hvorfor afrikanerne ikke ønsket prinsippene, fordi de var for svake, eller fordi de forsøkte å adressere problematiske sider ved offisiell afrikansk utviklingspolitikk?

Årets viktigste beslutning var å utvikle retninglinjer for landrettigheter med utgangspunkt i retten til mat (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural Resources). Retninglinjene skal være ferdig om ett år, og vil utvikles med innspill fra alle relevante parter i året fremover. Disse retningslinjene vil også bli frivillige, men vil ta utgangspunkt i de ulike lands tidligere internasjonale forpliktelser og ansvar, ikke private selskapers godvilje ovenfor berørt befolkning. Et overraskende offensivt EU ønsket at retningslinjene skulle bli ferdig innen juni 201

1, slik at de allerede da kunne bli ett offisielt FN dokument, og tidlig tre i kraft for å forhindre landran. Kina ville på den andre siden ikke ha noe tidsfrist for når dokumentet skulle være ferdig. Det manglet også vilje på å se sammenheng mellom ens egen politikk (Norge og EUs biodrivstoffsatsning har dramatisk økt etterspørselen etter jordbruksland).

Gode retningslinjer neste år kan ha en god normgivende effekt, og vil forhåpentligvis peke ut en ny retning for verdens jordbrukspolitikk som går i retning av en ansvarliggjøring av staten i forhold til menneskeretten til mat, samt en anerkjennelse av småskala matproduksjon som den eneste sosialt og økologiske bærekraftige veien å gå. Storskala landinvesteringer er og blir baklengs, og Spire står sterkt på kravene om et internasjonalt system som overvåker store landinvesteringer.


FNs første debatt om landran er over i Roma. Med gode utkast som skal videreutvikles ligger mye tilrette for tiltak på lang sikt, men det var bare sivilt samfunn foreslo reell handling for å forhindre landran på kort sikt.

Da verdens nasjoner for første gang diskuterte landran i et demokratisk forum lå fokuset mye i å komme seg ut av de retoriske skyttergravene bygget opp gjennom de to siste årene. Den massive økningen i storskala landinvesteringer over hele verden (45 millioner hektar i følge Verdensbanken) har mottatt massiv kritikk fra sivilsamfunnet for å frata lokalbefolkning tilgang til land og andre naturressurser, mens investorene hevder investeringene fører til teknologioverføring, økt matsikkerhet og arbeidsplasser. Verdensbankens rapport «Rising global interest in farmland» gjorde ikke jobben lettere, når den ble lansert i september fremsto den med et ambivalent budskap; det er et store problemer tilknyttet storskala landinvesteringer, men det er også store muligheter. Verdensbanken, FAO og IFAD fulgte opp rapporten med forslag om 7 retningslinjer for ansvarlige investeringer, men hverken nasjoner eller sivilt samfunn ville umiddelbart godta prinsippene, og ba om videre høringer.

Både nasjonalstater og sivilt samfunn er derimot nokså enige om å jobbe frem frivillige retninglinjer for land- og ressursforvalning som tar utgangspunkt i menneskerettigheter og som ansvarliggjør de ulike aktørene involvert (bortsett fra USA selvfølgelig). Nettopp dette at retningslinjene vil bli frivillige får mindre og si, hvis de samtidig viser til tidligere internasjonale forpliktelser nasjonene har tilsluttet seg.

De fleste landene viste i dag samarbeidsvilje og bidro i retning av et konstruktivt utfall, men det var ikke hastverk som preget forhandlingene. I det siste året har det blitt ranet enorme mengder landområder i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa og det var få forslag til umiddelbar handling. Med tale og forslagsrett var det bare sivilt samfunn som foreslo et midlertidig moratorium for storskala landinvesteringer, før man hadde forpliktende internasjonale retningslinjer på bordet.

Selv om biodrivstoff ble nevnt som driver av den negative utviklingen i forkant av debatten, virker viljen liten fra de rike landene sin side til å se på samstemtheten mellom sin egen biodrivstoffpolitikk og storskala landinvesteringer. Mye av sakens kjerne, ligger også i det faktum at de største investeringene foregår i de landene med en svak nasjonalstat. Sjansen er derfor stor for at landinvesteringer vil fortsette å skyve mennesker ut i fattigdom og sult i året som kommer.

Det er altså lite sannsynlig med et stort steg i retning av beskyttelsen av lokalbefolking mot landranere, men ingenting er så ille at det ikke er godt for noe. Noe av det mest positive denne debatten bidro til var å sette et mer generelt fokus på land, og sammenhengen mellom fattigdom og tilgang på land og andre naturressurser. Blant annet ordstyrer og spesialrapportør på retten til mat Olivier de Schutter, samt Equador og Brasil pekte på at investeringer i landbruket kan gjøres på en slik måte at det kommer småskalaprodusentene til gode, uten at bøndene blir fratatt sin tilgang til livsviktig jord. Spire godtar uansett ikke landran og fortsetter å følge utviklingen.