Sekretariatet i FNs klimakonvensjon leter nå etter gjerningsmennene bak distribusjonen av en flyer med et bilde der Saudi Arabias ”flagg” (eller navneskilt) er brukket i to og ligger i et toalett, med en påskrift som lød som noe sånt somt: Something blocking? Flush it!

Det var delegaten fra Yemen som under gårsdagens SBSTA-møte gjorde oss oppmerksomme på flyeren, da han uttalte for forsamlingen at han syntes den var rasistisk og uakseptabel – rasistisk mot Saudi Arabia og uakseptabelt i en FN-prosess.

Dette er store deler av det sivile samfunnet enig i (bortsett fra de som evt. lagde den). Selv om vi, som mange andre, er frustrerte over Saudi Arabias mange håpløse utfall og blokkeringer, og ikke minst deres utrettelige kamp mot sivilsamfunns observatørenes tilstedeværelse på klimaforhandlingene, vet vi hvor grensen går og at slike utspill er mer skadelig enn effektfullt.

Ingen har vedkjent seg udåden og alle er livredde for hva slags konsekvenser dette kan få. Denne uken har nettopp vår tilstedeværelse på det neste klimatoppmøtet i Cancun vært tema. Noe Saudi Arabia har kjempet en hard og bitter kamp mot.

I dag går det sivile samfunnet på tærne. Allerede ved sikkerhetssjekken ved inngangen merket vi forskjell fra i går. Nå sjekker kontrollørene gjennom alle bager og vesker. Lurer på hva slags konsekvenser dette får for oss? Vil dette ha konsekvenser for utfallet om sivilsamfunnets deltagelse i Cancun? Vil dette være et skritt på veien for å gjøre UNFCCC prosessen like utransparent og lukket som WTO og G20 forhandlingene?

Utspillet kan være en ugjennomtenkt handling fra en organisasjon – og i det tilfellet håper jeg virkelig syndebukken blir tatt (så ikke vi alle må lide for det). Men noen spør  seg også om dette ikke bare er et skittent triks fra Saudi Arabias side – for å bygge opp under sitt eget argument…? Konspirasjonsteoretisk? Ja vel, men kanskje ikke utenkelig. Der mye står på spill, spilles det vel også hardere?