Sivilsamfunnet er i gang med aksjoner i Bonn. Fredag morgen stod vi utenfor konferanselokalet og sang: ”How low can you go?”. Vi utfordret forhandlerne til å danse limbo under en banner med teksten ”Close the gap”. Gap refererer til differansen mellom det landene har meldt inn av utslippskutt og det som må til for å unngå en temperaturstigning på over 2 grader (for ikke å snakke om 1,5 grad som er det sivilsamfunnsorganisasjoner fronter som øverste grense). Enkelte av forhandlerne prøvde å snike seg diskret rundt banneren, mens andre var med på leken og danset limbo. En forhandler var så entusiastisk over aksjonen at hun fikk tatt bilde av seg selv danse under banneren.

En forvirret ”forhandler” peker på 3,5 grader

Sivilsamfunnet i Bonn er veldig bekymret for det som kalles ”gigaton gapet”. Vitenskapen sier at hvis utslippskuttene blir slik det nå ser ut, er vi på vei mot en 3 til 4 grader varmere klode. Dette vil bety slutten for enkelte land, økosystemer og arter. Vi mener at partene i forhandlingene må erkjenne dette gapet – og ansvaret de har for å fylle det. Gapet må fylles med mer ambisiøse utslippskutt!