Åpningen av konvensjonssporet (AWG-LCA) var en mye mer behagelig opplevelse enn det mange fryktet. Tross sprikende possisjoner, viste partene gode takter og stor vilje til å få noe fornuftig ut av møtet i Cancun, Mexico senere i år.

Da partene møttes i Bonn tidligere i år, fikk den nyinsatte lederen for konvensjonssporet Margaret Mukahanana-Sangarwe (Zimbabwe) i oppdrag å utarbeide et forslag til ny forhandlingstekst. Dette forslaget ble lagt frem i midten av mai. Det var forventet at minst en dag av forhandlingene skulle gå med til prosesskrangling og diskusjon på om teksten kunne forhandles på eller ikke.

Isteden var partene, med få unntak, positive til teksten og uttrykte stor vilje for å komme i gang med arbeidet igjen. Alle har selvfølgelig ting de vil kommentere på eller ha inn/ta ut av teksten.

Mange utviklingsland tok til ordet for at teksten burde reflektere retningslinjene fra erklæringen på Bali i 2007 bedre (Bali Action Plan), samt forhandlingstekstene som partene forhandlet på fra da av og til enden på møtet i København i fjor. USA mente at teksten ikke kunne forhandles på, blant annet fordi forhandlingslederen, Jonathan Pershing, mente mange av deres innspill ikke var tatt med. Tuvalu stilte seg generelt sett tvilende til engasjementet til de rike landene (Anneks1-landene) og bad spesielt ”Umbrella group” (den forhandlingsgruppen Norge er en del av) om å vurdere sitt engasjement i å stoppe global oppvarming på nytt.

Den norske forhandlingsdelegasjonen er imidlertid kjent for å være progressiv i forhandlingene og tar kritikken med knusende ro.

–      Jeg følte meg ikke akkurat truffet av Tuvalus innlegg, sa den nye Norske forhandlingslederen, Audun Rosland, til oss da vi møtte den norske delegasjonen i pausen.

Selv om partene aksepterer teksten, er det tydelig at veien til en avtale er lang enda. Mens de minst utviklede landene (MUL) peker på at the Copenhagen Accord har fått for mye plass i den nye teksten, mener USA at teksten ikke kan forhandles på, fordi mange av deres innspill ikke er med. Tross dette var åpningen av LCA-sporet alt i alt, en positiv opplevelse og vi håper at dette setter kursen for videre forhandlinger framover mot Cancun.