På andre dag i FNs Klimaforhandlinger i Bonn presenterte Bolivia enkelte av synspunktene i Cochabamba-erklæringen fra World People’s Conference on Climate Change. Denne konferansen ble holdt i Bolivia i april tidligere i år. 45 tusen mennesker fra 150 land deltok, deriblant statsledere og representanter fra sivilsamfunn og urbefolkningsgrupper. Bolivia ønsker at erklæringen som springer ut av konferansen skal ha større innflytelse på den nye teksten som nå diskuteres på Konvensjonssporet. Bolivia pekte blant annet at på at utviklede land skal gjøre større utslippskutt hjemme. Mer presist ønskes en reduksjon av utslippsnivå på 50 prosent fra 1990-nivået, og at dette skal skje hjemme. Bolivia pekte også på at erklæringen vektlegger at det må strukturelle endringer til for å unngå irreversible klimaendringer.

Bolivia uttalte at vi mennesker har ødelagt harmonien med naturen. Og mener at hvis vi sikre menneskerettighetene i det 21 århundre må vi erkjenne rettighetene til Moder Jord.

Cochabamba-erklæringen finner du på: http://pwccc.wordpress.com/
Den nye teksten på konvensjonssporet som diskuteres i Bonn: http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600005797#beg