På første dag i FNs klimaforhandlinger i Bonn, mandag 31. mai, ble det tydelig at finansiering av klimatilpasning i land i Sør er viktig for å gjenopprette tillitt i klimaforhandlingene. G77 og Kina uttrykte at de var positive til at land som Spania og Tyskland, gjennom Tilpasningsfondet, har gitt penger til klimatilpasning i Sør. Bangladesh kommenterte at dette er en god start, men dog et lite steg. Utviklede land må gi mer penger til klimatilpasning i Sør.

Tilpasningsfondet er etablert av partene i Kyotoprotokollen, under UNFCCC, for å finansiere tilpasningsprosjekter. Det er et av de få vellykkede eksemplene på finansieringsmekanismer under UNFCCC.

Lan og Kari-Anne sier seg enige i budskapet til utviklingslandene, og mener det er på tide at også Norge spytter inn penger i Tilpasningsfondet. Vi har på grunn av våre drivhusgassutslipp et historisk ansvar for å gjøre dette, og mener at Norge bør bidra til å øke tillitten mellom utviklingsland og utviklede land, som etter forhandlingene i København ble enda svakere.