Omkring 40 ungdommer sitter nå på gulvet midt inne på Bellasenteret.De nekter å flytte seg før verdens ledere signerer en FAB avtale (fair, ambitious, legally binding).

Ungdommer fra hele verden nekter å forlate klimaforhandlingene

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim støtter kravet deres.

Over 11 millioner mennesker har skrevet under på at de vil ha en FAB avtale. Det folkelige presset er stort. Likevel ser det ikke ut som at verdens ledere klarer å komme til enighet om en slik avtale.

– Vi kan ikke godta en avtale som betyr at land og kulturer ødelegges, sier Sophie fra Belgia. – Det er vår framtid det forhandles om, sier Josh fra Storbrittania. – Vi nekter å la de som ikke lever i 2050 komme unna med noe mindre enn en RETTFERDIG, AMBISIØS OG BINDENDE avtale.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er på Bellasenteret, og kunne ikke unngå å legge merke til ungdommene da han gikk gjennom hovedgangen. – Jeg støtter kravet deres, sier Solheim, og legger til at han håper at de får det som de vil.

En av guttene er blitt tatt av vaktene og kastet ut av senteret. Det er uvisst om han er arrestert. Resten av ungdommene fra Kenya, Australia, USA (+++) sitter fortsatt og venter på det Erik Solheim i dagbladet.no omtaler som «et mirakel». Nemlig en avtale som sikrer alle land og folkeslag en framtid.

Politiet tar med seg en av ungdommene