Jack, Marita, Guri, Hallvard og Johanne på Bellasenteret i Københan

Spire er ikke den eneste Norske ungdomsorganisasjonen på klimatoppmøtet. I dag skulle vi, Natur og Ungdom, LNU, Changemaker  og Unge Venstre møte Solheim for å legge felles press på Norge. Ungdom vil måtte leve med klimaendringer på en helt annen måte enn foreldrene våre. Det er derfor viktig at vi får sagt vår mening og at vi blir hørt. Situasjonen i forhandlingene er imidlertid så intens nå at Solheim ikke fikk møtt oss. Men plutselig dukket ingen ringere enn utenriksminister Jonas Gahr Støre opp…

Konferansesenteret er for tiden spekkfullt. Da vi møttes for å planlegge hva vi skulle si til Solheim fant vi oss en relativt rolig krok og satte oss på gulvet. Malin Jacob er Norges ungdomsrepresentant i den offisielle delegasjonen. Hun hadde forberedt noen punkter basert på en policy som norske ungdomsparti og organisasjoner er enige om.

Det viktigste vi som ungdom har lyst til å formidle til Solheim og resten av det norske crewet, er:

1)   Norge må putte penger på bordet! De rike landene har ansvaret for klimaendringene, og må støtte utviklingsland med penger til tilpasning og teknologioverføring.

2)   Vi er nødt til å beholde Kyoto! Det forhandles i to ”spor”; Kyotosporet, og konvensjonssporet. Kyoto-avtalen er den eneste hvor land er forpliktet til utslippskutt. Det går rykter om at rike land vil droppe Kyoto-sporet til fordel for Konvensjonssporet. Her støtter norske ungdommer G77 som sier at vi er NØDT til å beholde Kyoto.

3)   Norge må kutte minst 40% innen 2020, og kuttene må skje HJEMME. Dette må skje uansett hva andre land forplikter seg til.

Ungdomsdelegaten Malin Jacob overleverer kravene våre til Støre

Da vi satt på gulvet for å gjøre oss klare, fikk vi beskjed om at Solheim dessverre måtte utsette møtet på grunn av omstendigheter i forhandlinene (Afrika setter hardt mot hardt). Plutselig oppdaget vi at utenriksminister Støre kom gående ut av et rom. Vi så dette som vår sjanse, og hoppet nærmest på ham for å levere kravene våre. Det var tydelig at Solheim og Stoltenberg er de som har mest med klimaforhandlingene å gjøre. Men Støre fikk liret av seg noen fine fraser om at det er bra at ungdommen er her, og at Norge er flink til å samarbeide med utviklingsland. Vi fortsetter arbeidet med å få snakket med Solheim også. YES we can, YES we must, YES WE WILL!