miljoagenteneSpire er engasjert i et internasjonalt nettverk av ungdomsorganisasjoner som arbeider med å følge opp FNs klimaforhandlinger. Og for å tale de fattigste landenes sak, – de landene som blir mest påvirket av klimaendringene som vi er skyldige i.

Les artikkelen om hvordan det internasjonale ungdomsnettverket startet.