Kom over en knallbra vitsetegning som sto på trykk i The Examiner for noen år siden. Folkemord i Sudan blir kanskje viktig først når europeere dør… Se tegningen her.

Av: Andreas Viken Førster