I går lanserte FNs miljøprogram (UNEP) et atlas som dokumenterer konsekvensene av klimaendringer i Afrika. Gjeeeeeeeeeeesp, syns jeg at jeg hørte. Men man bør ikke gjespe. Dette er en praktbok som ved hjelp av satellittbilder og bilder på bakken får fram de store endringene som har skjedd de siste tiårene. Bruken av før- og etterbilder gir sterke inntrykk. Et bilde sier mer enn 1000 ord og alt det der…

Av: Andreas Viken Førster

Og dette er ikke en utelukkende negativ bok. Flere eksempler på prosjekter som virker er inkludert i boka. Som for eksempel skogplanting i Niger. The Guardian har laget en sak om satelittatlaset som er bedre skrevet enn hva jeg får til, så ta en titt på den. Det som er helt klart er at det skjer dramatiske endringer, og det er interessant at landbruket utvider til områder som kanskje burde vært vernet. Men så må vi produsere nok mat til verdens befolkning og da…

På UNEP sine nettsider finner du mer informasjon om atlaset. Ved hjelp av google maps har de også laget en tjeneste som kan underholde deg i mange timer (hvis du har en viss interesse for klimaendringer da…)