Johanne, leder i Spire, var i forrige uke på FAO-møtet i Roma. Der diskuterte alle verdens land hvordan man skal løse matkrisen. Nå er møtet over og den norske delegasjonen trippet stillferdig gjennom møtet uten å gjøre annet enn å slutte seg til en erklæring som i følge Nationen var som å sende en lissepasning til Trygve Hegnar’er i alle land.

Av: Andreas Viken Førster

I dagens Nationen har Thomas Vermes skrevet en bakgrunnssak om FAO-møtet. Til denne saken ble Johanne intervjuet. Og ettersom Johanne er en fornuftig Spire-leder med meninger og betraktninger som fortjener å bli hørt tenkte vi å gjengi hva Johanne hadde å si:

«At så mange statsledere og statsministre kommer, er i seg selv bra. Det setter saka mer på den internasjonale dagsordenen. Én av dem sa: Nå må vi slutte å snakke om krigen mot terror. Nå må vi snakke om hvordan vi skal mette verden,» sier Johanne til Nationen.

«Det er rart å se fordelingen av ressurser mellom krigen mot terror, og det å gjøre noe med 850 millioner mennesker som sulter,» fortsetter Johanne til Nationen.

«Nei, det ble ikke noe bindende vedtak. Men dette ble jo planlagt i all hast. For FN-systemet er det viktige nå å få i gang en prosess som gjør det mer bindende. Og det er lagt opp til mange prosesser videre. En annen positiv ting var at de sivile organisasjonene fra hele verden benyttet anledningen til å samles. Her kom vi fram til at vi ikke bare må klage, men samarbeide om forslag til løsninger,» avsluttet Johanne.

Hele artikkelen står i dagens Nationen, og gir en svært god oppsummering av hva resultatet av konferansen ble, og hvor veien nå går videre.

Ja, og overskriften til denne saken er resultat av introduksjonen av Johanne i Nationen: «Men mat-toppmøtet inneholdt også positive elementer sett fra det kritiske blikket til slike som Johanne Sæther Houge.»