Spire og Utviklingsfondet er ikke de eneste som er representert ved FAO-møtet i Roma denne uken. FAO er FNs ernærings- og landbruks- organisasjon, og de holder denne uken et høynivåmøte med tittelen: Verdens matsikkerhet: Utfordringer med klimaendringer og bioenergi. Vi har samlet litt bakgrunnsinformasjon mens vi venter på Johannes rapporter fra Roma.

Av: Andreas Viken Førster

Fra 3.-5. juni arrangerer FAO et møte i Roma om matsikkerhet. Erik Solheim leder den norske delegasjonen til møtet. Norge er også representert ved Johanne S. Houge, leder i Spire, og Aksel Nærstad, utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet.

Møtet er svært aktuelt ettersom stigende matpriser har drevet mange nye millioner ut i fattigdom. Klimaendringer, spekulasjon og biodrivstoffproduksjon er noen av årsakene til høyere priser. Disse temaene vil bli jobbet med på møtet. Målet for møtet er å produsere en ”erklæring om verdens matsikkerhet og nødvendige tiltak”.

Brasils president Lula og Frankrikes president Sarkozy er blant de mange profilerte deltakerne. Ryktene går også om at president Bush kommer.

Møtet har allerede vært toppsak på Guardian sine nettsider forrige uke. Og sett i lys av dagens annonsering av et norsk mikrokredittfond hvor Staten er tungt inne, vil det bli interessant å høre hvilke standpunkter Norge tar på møtet, og hvordan dette passer med norske organisasjoners syn på temaene.

Fra møtet i sivilsamfunnet som går parallelt med FAO-møtet har det allerede kommet noen nyhetssaker. Spesielt interessant er saken om småbønders meninger om en gjennomgang av landbrukspolicier.