Summen som brukes globalt på import av mat ligger an til å passere $1 trillion i løpet av 2008 sier en ny rapport fra UN’s Food and Agriculture Oranization (FAO). En trillion dollar er ubegripelig, men vi kan begripe hvor dramatisk matkrisen er.

Av: Andreas Viken Førster

Den globale matkrisen rammer noen land verre enn andre. FAO har beregnet at landene de definerer som Low Income Food Deficit Countries (LIFDCs) vil oppleve en prisøkning i år på gjennomsnittlig 40 % i forhold til 2007. FAOs vise-direktør, Hafez Ghanem uttalte: «Vi risikerer at antallet sultne mennesker vil øke med mange millioner.»

I rapporten står det også at vi trenger mer enn en god sesong for å styrke matlagrene og dempe prisvolatiliteten. Samtidig forteller også rapporten om hvordan poteten har stort potensiale. Den handles ikke på globale markeder, og man unngår derfor den samme prisvolatiliteten. Mye av årsaken til dette ligger i at det ikke spekuleres i potet-handel. Og poteten har vi skrevet om før på Spirebloggen. Den er fantastisk.

Et annet aspekt som driver prisene oppover er stigende priser på drivstoff og innsatsfaktorer i landbruket. Rapporten sier at det er usannsynlig at vi vil gå tilbake til tidligere års lave matpriser nettopp på grunn av dette. Les hva BBC skriver om saken.

I juni er det et stort FAO-møte i Roma hvor matprisene, klimaendringer, bioenergi, og matsikkerhet står på agendaen. Dette er et av årets absolutt viktigste møter, og Spire vil være representert ved vår leder Johanne S. Houge.