«Jeg har snakket med Jens og Erik og alle de gutta der. Jeg forklarte dem hva Norge kunne gjøre for Afrika, men ingenting skjedde – og ærlig talt er jeg ganske skuffet. Norge bør vise vei, istedenfor å snakke om at de er en humanitær stormakt,» sier Bob Geldof i følge Aftenposten.

Av: Andreas Viken Førster

Håper Jens og Erik lytter, for dette er et velfortjent spark i siden. I revidert statsbudsjett er regnskogmilliardene redusert fra 3 milliarder til 400 millioner. Patetisk. Hvilken virkning vil det ha når Norge legger 3 milliarder på bordet på Bali før jul, også når politikerne er tilbake i Norge og noen måneder har gått, så kommer det fram at det ikke ble mer enn 10% av hva vi lovet?

Norge møter også kritikk fra FN. I en FN-rapport nevnes blant annet Norge som et nøkkelland i utviklingen i verden. «Disse landene bør spille en avgjørende rolle i utformingen av en mer balansert og bærekraftig form for økonomisk vekst. De bør bruke en del av sine store oppsparte pengereserver til bedring av infrastruktur og sosiale tjenester,» sier rapporten i følge Aftenposten.

Var det noen som sa det er typisk norsk å være god?