Spirebloggen, som mye annet, lar seg påvirke av eksamenstid. Det er nok ikke mange som skal ha eksamen i matkrisa, men likevel tenkte vi å presentere et utvalgt «pensum». RORG har en kjempegod presentasjon på sine nettsider om matkrisas dekning i mediene, og debatten blant politikere. I saken Matpriskrisa – vokseverk eller utviklingskrise? får du en bred oppsummering og presentasjon av tematikken.

Av: Andreas Viken Førster

Utviklingsfondets Aksel Nærstad har skrevet et av bakgrunnsdokumentene som nevnes hos RORG. Utviklingsfondet og Spire besitter begge mye kunnskap på området, og fortjener å bli hørt i denne debatten. Dessverre er ikke Spire-leder Johanne sitt innlegg nevnt hos RORG, men det kan du finne veien til via denne posten.

God helg til dere alle, og gratulerer med dagen i morgen!