Mer enn 80 personer møtte i dag opp til Utviklingsfondets seminar: «Dårlig vær og tomme matfat: Hvordan økende matpriser, klimaendringer og tap av biologisk mangfold rammer de fattigste?» Det er tydelig at temaet interesser og engasjerer.

Av: Andreas Viken Førster

Innsiktfulle og kunnskapsrike innledere la grunnlaget for en konstruktiv debatt som handlet om jordbruk, biologisk mangfold, veien ut av matkrisen og klimaendringer for å nevne noe av det som ble berørt.

Ta en titt på programmet (hvis det ikke blir fjernet) så skjønner dere hvor aktuelt dette temaet er. Det er mange spennende og gratis seminarer i Oslo, og jeg har vært på en del. Jeg vil si at dette er av de mest spennede jeg har vært på. Vi er mange som ikke vet så mye om jordbruk og planteforedling. Det er mer til det enn hva vi leser i avisen om jordbruksoppgjør. Spesielt var det interessant å høre de forskjellige oppfatningene til professor Ole Gjølberg, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), og Jon Magne Holten fra Oikos. Holten var på økologisk landbruk sitt parti, mens Gjølberg snakket varmt om mineralgjødsel (aka kunstgjødsel).

Fra seminaret er det tydelig at det ikke finnes noen «quick fix» på de utfordringene vi møter hva angår matforsyning og bærekraftig produksjon. Personlig savnet jeg at Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet ikke snakket om Norges mål om biodrivstoffinnblanding. Det virker som alle i regjeringen hopper elagent over, eller overser denne problematikken i forhold til matproduksjon. Selvfølgelig er det bare en liten del av årsaken til krisen vi ser nå, men ved å kutte innblanding av biodrivstoff umiddelbart så setter man et eksempel samtidig som det faktisk vil ha en virkning.

Følg også med på Utviklingsfondets sider for en mer fyldig oppsummering av seminaret (mulig den ikke er online enda).

Var du på seminaret? Skriv gjerne litt om hva du syntes under!