Verdens matvareprogram (WFP) trenger $700 millioner mer for å kunne distribuere samme mengde mat som de gjorde i 2007. Kan pengene gå direkte til fattige mennesker slik at de kan kjøpe mat på det lokale markedet i stedet for at det flys inn enorme mengder med frokostblanding? Vi ser litt nærmere på dette forslaget.

Av: Andreas Viken Førster

The Economist tar i ukens utgave til orde for at WFP skal få utvidet sitt virksomhetsområde og skriver: «At the moment, it mostly buys grain and doles it out in areas where there is little or no food.» Dette er selvfølgelig nødvendig der det ikke finnes mat i det hele tatt. Men det skader lokale markeder dersom WFP distribuerer mat i stedet for at fattige kan kjøpe mat av lokale produsenter. Utfordringen ligger i å senke lokale priser uten å skade bønders inntekt, skriver The Economist, og dette gjøres ved å distribuere cash i stedet for mat. Måten det bør gjøres på er gjennom å støtte mat-for-arbeid programmer og tiltak for å sikre sosiale rettigheter.

Dagbladet har snakket med forskeren Eirik Romstad ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap på Ås. De stilte ham spørsmålet: «Kan man gi deler av befolkningene direkte pengestøtte isteden så de kan kjøpe mat og dermed holde oppe etterspørselen etter landbruksvarer?» Svaret fra Romstad var: «Vel, det er en god tanke, men man risikerer at det spises opp av økt inflasjon.»

Så hvem har rett? Romstad berører også spørsmål om norsk landbrukspolitikk og sier: «Norge er et lite land med en beskjeden matproduksjon. Vårt bidrag til å holde matprisene nede er derfor tilsvarende lite, men det kan være en betydelig signaleffekt av at Norge fortsetter en landbrukspolitikk med betydelig produksjonsstøtte. Når et land som Norge kjører en slik politikk, blir det også mer legitimt for de store aktørene som USA og EU å gi subsidier til å produsere mat. De langsiktige negative virkningene av dette for folk i den tredje verden er godt dokumentert.»

På den annen side har landbruket i Norge også en verdi gjennom bevaring av kulturlandskap, og at man holder importen av landbruksprodukter nede. Dette er også et omdiskutert tema, men bildet er nok noe mer nyansert enn hva Romstad sier til Dagbladet.

Selv kan jeg ikke gi noe godt svar på om cash til fattige, slik at de kan kjøpe mat er en god løsning. Men synspunkter på dette vil jeg gjerne høre.