Storbritannias statsminister, Gordon Brown, møter i dag eksperter innen landbruk og utvikling i London. Temaet er økende matpriser og biodrivstoffproduksjonen sin påvirkning på dette. Bra Gordon, tenker jeg, men hvorfor er det ikke Jens som gjør det her? Norge har et mål om 2% innblanding av biodrivstoff i løpet av 2008 og 5% i løpet av 2009. Smart?

Av: Andreas Viken Førster

Det er ikke enkelt å si om det finnes en årsak alene til de økende matprisene. Sannsynligvis er det en kombinasjon av økt biodrivstoffproduksjon, økt oljepris, større konsum av kjøtt i blant annet Kina. Andre faktorer spiller sikkert også en rolle. Men, 1. generasjons biodrivstoff lages av mat, og er dermed en direkte trussel mot fattige folks overlevelsesevne. Så hvordan løser vi det?

Gordon Brown sier i følge BBC: «Tackling hunger is a moral challenge to each of us and it is also a threat to the political and economic stability of nations.» Dette er en realitet og det kreves handling for å gjøre noe med det. Evo Morales, Bolivias president, er kritisk til produksjon av biodrivstoff i noen land i Sør-Amerika. I et besøk hos FN sa han: «Cars come first, not human beings. But, for us, how important is life and how important are cars? So I say life first and cars second.» Velg livet fremfor bilen! Det syns jeg du skal tenke på neste gang du hopper i bilen for å kjøre en avstand du like gjerne kunne gått, syklet eller reist kollektivt.

Det har blitt argumentert for at etterspørselen etter biodrivstoff er så høy at det går utover matproduksjon. I Norge ønsker man å blande inn biodrivstoff for å redusere våre utslipp. Men hvis produksjonen av dette biodrivstoffet fører til høye utslipp i tillegg til redusert tilbud av mat så er ikke dette veien å gå. Kanskje er det bedre å sette biodrivstoffprosjektet på vent inntil man vet mer om konsekvensene.

2. generasjons biodrivstoff kan lages av langt flere råvarer, blant annet skog. Vi spiser ikke skog, så da kan vi vel lage drivstoff av det i stedet. Men det påstås at utviklingen av 2. generasjons biodrivstoff forsinkes av den enorme etterspørselen som allerede eksisterer. Om vi kunne fokusert på å utvikle produksjon av 2. generasjon på en bærekraftig og miljøvennlig måte ville vi ikke trenge matvarer til produksjon av biodrivstoff lenger. Norge bør derfor vurdere om man skal vente med biodrivstoffprosjektet til tilbudet av 2. generasjon er stort nok til å møte etterspørselen.

Nettopp dette forstår Gordon Brown, og han er også forberedt på å legge press på EU: «If our UK review shows that we need to change our approach, we will also push for change in EU biofuels targets.» Nå får vi bare håpe at Norge er forberedt på å ta det samme standpunktet.