Klimadebatten raser i media, og spaltecentimeterene blir stadig fler. Et bilde sier mer enn 1000 ord er et mye brukt, men svært godt uttrykk. Gjennom andre kanaler enn debattsidene i aviser kan man nå fram med et budskap til nye målgrupper, og kanskje på en mer effektiv måte enn ellers.

Av: Andreas Viken Førster

Fotoutstillingen «Klima sett fra Afar» er et godt eksempel på dette. Den arrangeres av felleskampanjen «Klima sett fra sør» og åpner førstkommende fredag på Teknisk Museum i Oslo. Fotograf André Clemetsen har besøkt Afar i Etiopia og dokumentert noen dager i kamelnomadenes liv i et av verdens varmeste, tørreste og mest ugjestmilde strøk.

Gjennom bildene viser fotografen et samfunn som lever i områder hvor naturen er karrig og regnet sjeldent. I generasjoner har afarene levd på marginen av hva som er mulig, men klimaendringer vil gjøre tiden fremover mer uforutsigbar og vil sannsynligvis true deres livsgrunnlag.

Utstillingen klarer å sette et sør-perspektiv på konsekvensene av klimaendringer, samtidig som man får et sterkt bilde på hvorfor klimaendringer er en enorm utfordring i dag. Det er ikke bare afarenes livsgrunnlag som kan bli truet av klimaendringer, det gjelder også oss. I hvert fall på sikt. Denne typen initiativ er definitivt en virkningsfull måte å kommunisere klimaendriger på.

«Klima sett fra sør» er en felleskampanje hvor Utviklingsfondet, Regnskogsfondet, WWF, Norges Naturvernforbund, Miljøagentene, Framtiden i våre hender og Spire sammen setter fokus på hvordan klimaendringene gjør fattige mennesker i utviklingsland enda mer sårbare i en allerede vanskelig hverdag. Den observante leser ser nok at Spire også er del av «Klima sett fra sør», og at det kanskje kan være årsaken til den positive omtalen denne utstillingen får.

Men, dette kunne vært skrevet om et hvert godt initiativ hvor man presenterer sitt budskap gjennom andre kanaler enn tradisjonelle medier. Vi kunne skrevet om CC8 hvor Bellona og Hafslund har gått sammen om å arrangere en konferanse og konsert med fokus på klima. I den anledning spiller Vålerenga noen av sine hjemmekamper med CC8 på brystet i stedet for den vanlige Hafslund-logoen. Dette er også et godt eksempel på hvordan alternative tilnærminger kan skape oppmerksomhet om en sak.