I artikkelen «Luftkondisjonering i Singapore» skriver Elisabeth Helseth, medlem av kjernegruppa i Spire, om hvordan utbredt bruk av air condition er skadelig for miljøet. Elisabeth skriver masteroppgave om bærekraftig energiforbruk, og spesielt air conditioning i Singapore. I artikkelen blir det tatt opp mange interessante temaer, og energibruk i bygninger er et område hvor det er mulig å kutte utslipp. Det er ganske ironisk at vårt eget ønske om å holde innetemperaturen nede bidrar til at det blir stadig varmere utendørs. Ond sirkel er vel ganske beskrivende.

Det skjer mye spennende innen arkitekturen i forhold til å takle klimautfordringene. Og med de problemene air conditioning fører til i blant annet i Singapore vil det være viktig å fokusere på arkitektur som er tilpasset klimatiske forhold der det skal bygges. I artikkelen til Elisabeth kan vi lese at «[d]et urbane landskapet i Singapore har sidan 1960-talet blitt bygd opp med fokus på produksjon og effektivitet, ei utbygging der vestlege modellar for arkitektur har spela ei dominerande rolle. Dette har i mange tilfelle ført til bruk av bygningsdesign utvikla med tanke på meir tempererte og ikkje-tropiske klima.»

Mens Singapore setter sin lit til air condition for å holde temperaturen nede, finnes det i Sverige et tøft hus med motsatt mål: Et økohus med et drivhus utenpå gir klima som i Toscana inni «boblen». Konseptet er utviklet av den svenske arkitekten Bengt Warne, og er et kjempegodt eksempel på bærekraftig arkitektur. Dagbladet hadde en sak om dette i januar.

Huset er fullt av energieffektive løsninger som bør inspirere til etterfølgelse. Ved å utnytte drivhuseffekten holdes energibruk til oppvarming nede. Regnvann og avløp sirkuleres inn i matjorda rundt huset. Mellom huset og drivhuset vokser det mat. 50 vinranker gir en årlig avling på omtrent halvannet tonn. På taket er det et separat drivhus hvor tomater kan høstes om vinteren. Det er ikke den ting som ikke blir utnyttet fullt ut kan det virke som.

Husprosjektet i Sverige er virkelig ambisiøst, men viser samtidig hvor enkelt det er å ta et stort steg fram når det gjelder å redusere egne utslipp. Bare i våre egne bopæler er det mye vi kan gjøre med utganspunkt i ideene fra det svenske økohuset. I stedet for å vaske grønnsaker i vann som går rett i avløpet, kan man vaske i en bolle og bruke vannet til vanning av planter etterpå. Det krever ikke mer enn det for å bidra litt i kampen mot klimaendringer. Forandring starter i oss selv og vi bør alle være klar over de små tingene vi kan gjøre selv, samtidig som vi legger press på politikere og næringsliv slik at også deres politikk og atferd tar hensyn til miljøet.

Hva gjør du for å bidra litt i hverdagen? Resirkulerer du? Husker du på å skru av lyset når du går ut av et rom? Har du også tenkt på at mange tiltak som sparer miljøet også sparer din egen økonomi? Skriv gjerne dine egne tips i kommentarfeltet under.