I klimadebatten har flytrafikk stadig blitt trukket fram som en stor miljøsynder, og kanskje spesielt fordi det har vært en stor økning det i antall flyreiser vi tar. Flytrafikk er en stor miljøsynder, men vi er nødt til å ha et mer helhetlig perspektiv for å forstå hvordan klimautfordringene må håndteres. Shipping står for eksempel for dobbelt så høye utslipp av CO2 som flytrafikk kan vi lese i The Guardian.

Likevel sier artikkelen at shipping ikke står for mer enn 5% av de globale CO2-utslippene, mens flytrafikk står for ca. 2%. Ingen av tallene er betydelige i det store bildet, men shipping er likevel interessant. Fordi mens vi har hørt mye om hvor fy-fy flytrafikk er, har skipstransport sjelden blitt nevnt som en betydelig kilde til utslipp. Internasjonal handel øker stadig, og med det kommer økende bruk av skipstransport.

Flere studier sier at CO2-utslipp fra maritim sektor er større en tidligere antatt, og at det kan øke med 75% i løpet av 15-20 år. Skjer det, så begynner det virkelig å bli et betydelig problem. Tallene kommer fra artikkelen det er referert til over. Der står det og: «Shipping is responsible for transporting 90% of world trade which has doubled in 25 years.» Herfra er veien kort til å se sammenhengen mellom vårt eget forbruk og hvordan det påvirker CO2-utslipp langt tilbake i produksjonskjeden. Når man hører oppfordringer om å redusere vårt eget forbruk fordi vi lever i et overflodssamfunn eller at vi har en usunn bruk-og-kast kultur, så er det til utslippene lenger bak i produksjonskjeden våre tanker bør gå.

Bør vi da redusere vårt eget forbruk? På den ene siden bidrar forbruket til økonomisk vekst, samtidig skader forbruket miljøet. Dette er et vanskelig spørsmål å svare på, så det får stå åpent. Men som forbrukere bør vi være bevisste i våre valg. Mye informasjon er tilgjengelig i forhold til hvordan varene vi konsumerer er produsert, men det er også en lang vei å gå. I Norge merkes varer som er økologiske og de som er rettferdige. Selv om disse sertifiseringene er omdiskuterte er de gode utgangspunkt for å gjøre bevisste valg som gir mindre miljøskader, og produsenter en betaling de kan leve av.