Nei, det blir det nok ikke i følge en artikkel på E24. Men så er det jo sånn at verden er større enn Norge. Derfor er det viktig at det jobbes for en landbrukspolitikk som kan fø alle verdens mennesker. Dette er ingen umulig oppgave, men det er mange hindringer på veien.

Matvareprisene i Norge er forholdsvis stabile sammenlignet med utviklingen i andre land. I SSB har Lasse Sandberg ansvar for å måle prisveksten i Norge. Til E24 sier han: «I Norge er det strenge importreguleringer på en rekke matvarer. Prisen på den norskproduserte maten settes i stor grad i landbruksoppgjøret mellom bøndene og staten. Det betyr at maten i Norge er dyrere enn i de fleste andre land, men verner også norske forbrukere for mye av den prisvekten vi nå ser internasjonalt.»

Vi hører ofte snakk om hvor dyrt det er med mat i Norge, men samtidig gir dette oss trygghet i form av stabile priser. Også kan det faktisk ha seg sånn at vi betaler en rettferdig pris for den maten vi spiser. I Norge er vi heldige, de aller fleste har aldri sultet og kommer sannsynligvis heller aldri til å gjøre det. For at dette skal bli mulig også i resten av verden må landbrukspolitikken endres. Utviklingsfondet og Spire jobber begge for å oppnå en politikk som sikrer mat til alle mennesker på en rettferdig måte.

Og måten, den er oppsummert godt i en fersk artikkel fra Utviklingsfondet: «Det trengs endringer i landbruket som gjør at vi kan øke matproduksjonen på en bærekraftig måte, god forvaltning av det biologiske mangfoldet og ny kunnskap og bruk av fornybare ressurser. Et internasjonalt regelverk for produksjon og omsetting av biodrivstoff må til, og rike land må betale mer for maten. For å kunne opprettholde og øke matproduksjon i utviklingsland, er det nødvendig og satse på bærekraftig landbruksbistand i kombinasjon med tilpasningstiltak i forhold til klimaendringer.»

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Vi har alle et ansvar for å bidra til at alle verdens helter har mat og drikke på bordet. Heldigvis er det enkelt å bidra. Enten du tar sykkelen til jobben i stedet for bilen, eller du melder deg inn i Spire, eller blir fastgiver til Utviklingsfondet så bidrar du. Alt du gjør for å redusere dine egne CO2-utslipp hjelper fordi klimaendringer vil ramme de fattige i sør hardest. Vi kommer til å servere flere tips til hva du kan gjøre for å redusere utslipp i tiden framover, så vi håper du kommer til å følge med.

God helg!